امضای موافقت‌نامه یا سند همکاری در اجلاس جهانی سلامت مطرح نیست

دستیار ویژه و مدیر کل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت با اعلام حضور وزیر بهداشت کشورمان در مجمع جهانی سلامت که هر ساله برای بررسی اولویت‌های بهداشت و درمان کشورهای عضو در ژنو برگزار می‌شود، گفت: این اجلاس، فرصت مناسبی برای تبادل نظر در زمینه موفقیت‌های حوزه سلامت است و ایران نیز به عنوان کشوری مستقل در اجلاس حضور دارد.

به گزارش ایسنا، دکتر محمد حسین نیک نام، دستیار ویژه و مدیر کل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت، افزود: در نشست مجمع جهانی سلامت موضوعات دارای اولویت بهداشتی در جهان از جمله تجربه موفقیت‌آمیز کشورمان در مهار کرونا و واکسیناسیون مطرح  می‌شود.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت در خصوص احتمال امضای اسناد همکاری یا توافق‌نامه‌های بهداشتی با دیگر کشورها در این اجلاس گفت: بحث امضای اسناد یا موافقت نامه‌های همکاری در این اجلاس مطرح نیست و سندی  امضا نمی‌شود؛ اما تجارب بهداشتی و دستاوردهای حوزه سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و دستاورد ایران به عنوان کشوری که آمار تلفات کرونا را از روزانه ۷۰۰ نفر، به تک رقمی رسانده است، در این اجلاس در کانون توجه قرار دارد.

انتهای پیام